Księga wieczysta po adresie – Jak sprawdzić?

Księga wieczysta i rękojmia wiary publicznej

O tym – czym są księgi wieczyste i jak istotne jest ich sprawdzenie, zwłaszcza przed zakupem nieruchomości, chyba nie trzeba nikomu przypominać. Jednym z fundamentów istnienia instytucji ksiąg wieczystych (zgodnie z ustawą z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zgodnie z nią „W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe”.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej po adresie

Nie ma problemu ze sprawdzeniem księgi wieczystej danej nieruchomości – o ile posiadamy jej numer. W takiej sytuacji wystarczy skorzystać z wyszukiwarki ksiąg wieczystych zamieszczonej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Są jednak sytuacje, w których nie posiadamy numeru księgi wieczystej danej nieruchomości, a bardzo zależy nam na jej sprawdzeniu. Wtedy możemy spróbować ustalić numer księgi wieczystej po adresie nieruchomości. Są na to dwa sposoby.

Księga wieczysta po adresie – przez internet, portale komercyjne

Pierwszy, szybki i bezproblemowy sposób na znalezienie numerów księgi wieczystej po adresie nieruchomości to skorzystanie z płatnych portali. Obecnie w Internecie możemy znaleźć kilka firm oferujących znalezienie numerów ksiąg wieczystych po adresie. Cena za tę usługę jest zróżnicowana i waha się od 19 zł do 39,99 zł. Mechanizm ich działania jest jednakowy. W wyszukiwarkę na dedykowanej stronie www należy wpisać adres interesującej nas nieruchomości, a w informacji zwrotnej zostaniemy poproszeni o uiszczenie stosownej opłaty. Po dokonaniu płatności na naszym koncie lub na podany adres e-mail uzyskamy numery kw. Samą księgę będzie można przejrzeć na danym portalu lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

księgi wieczyste po adresie

Księga wieczysta po adresie – rozwiązanie darmowe (ale nie do końca)

Przy odrobinie czasu i cierpliwości można spróbować ustalić numery księgi wieczystej odwiedzając odpowiednie urząd. Może to być Starostwo Powiatowe, a dokładniej Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i tam poprosić o wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków. Jednak warto zauważyć, że zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne: „Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane podmiotów, o których mowa w art. 20 dane w ewidencji gruntów i budynków ust. 2 pkt 1, oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
2a) operatorów sieci w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, 1920 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 1529 i 1566);
3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–2 a, które mają interes prawny w tym zakresie.

Jeśli zatem nie jesteśmy właścicielami danej nieruchomości i nie możemy wykazać interesu prawnego – nie możemy liczyć na uzyskanie stosownych dokumentów.
Innym sposobem na uzyskanie wiadomości na temat numerów kw jest odwiedzenie wydziału wieczystoksięgowego przy sądzie rejonowym właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości. Jednak i tutaj musimy liczyć się z tym, że zostaniemy poproszeni o wykazanie się interesem prawnym (choć nie zawsze). Nie każdy urzędnik uzna również, że np. zakup nieruchomości jest odpowiednim uzasadnieniem dla podania nam dostępu do tych informacji.

Pamiętajmy także, iż wydanie odpowiedniego zaświadczenia może być płatne.