Księga wieczysta po numerze działki – Jak sprawdzić?

O tym, czym są księgi wieczyste, pisaliśmy już w artykule na temat wyszukiwania numeru kw po adresie. Dlatego teraz od razu skupimy się na faktycznym celu artykułu, czyli objaśnieniu, w jaki sposób wyszukać numery księgi wieczystej po numerze działki.

Na wstępie warto wspomnieć, iż strona Ministerstwa Sprawiedliwości nie umożliwia wyszukiwania ksiąg wieczystych po numerze działki. Jeśli nie posiadamy numeru kw, nie sprawdzimy jej treści.

Księga wieczysta po numerze działki – online, portale komercyjne

Podobnie, jak w przypadku wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych po adresie, również w przypadku ustalania numeru kw po numerze działki, pomoce będą portale komercyjne. Mogą się jednak różnić danymi, które trzeba będzie wpisać w wyszukiwarkę. Część z nich oferuje wyszukiwanie kw po numerze działki, natomiast część – po ID działki. Dane te są o tyle różne, że ich niepoprawne wpisanie sprawi, że system nie wyszuka numeru kw.

Numer działki a ID działki

Potocznie i jedno i drugie jest numerem działki. Jednak, aby poprawnie odnaleźć księgę wieczystą online, należy dokładnie sprawdzić, jakie dane są potrzebne do jej wyszukania.

Numer ID działki

Numer ID działki, to specyficzny identyfikator, zapisany w formie specjalnego kodu. Składają się na niego kody: województwa, powiatu, gminy, obrębu oraz numer działki ewidencyjnej. Jeśli posiadamy pełny kod ID działki, nie ma potrzeby podawać w systemie nazwy miejscowości, w której działka się znajduje.

Przykład numeru ID działki:

126102_9.0001.210/3

Numer działki

Numer działki, inaczej także numer ewidencyjny działki to unikalny identyfikator działki, dla danej miejscowości. Jest on niepowtarzalny, ale tylko w danym obrębie. To jednocześnie numer, zamieszczony na końcu Identyfikatora działki opisanego powyżej.

Przykład numeru (ewidencyjnego) działki

210/3

 

Ukośnik przy numerze działki oznacza, że powstała ona w wyniku podziału.
Zarówno numer ewidencyjny działki, jak i numer ID działki można znaleźć na geoportalu. Z kolei korzystanie z nich podczas wyszukiwania numerów ksiąg wieczystych jest pewniejsze, bowiem w księgach bardzo często widnieje właśnie numer działki, a nie adres nieruchomości, która na tej działce się znajduje.

 

Gdzie można pobrać numery księgi wieczystej po numerze działki?

Jak już wspomnieliśmy jest kilka portali komercyjnych, które oferują tego rodzaju wyszukiwanie. Z kolei portal hipoteki.pl umożliwia wyszukanie numeru księgi wieczystej po ID działki, jak i po numerze ewidencyjnym działki. Jego oferta jest także jedną z najtańszych – gdyż za ustalenie numeru kw płaci się tylko 19 zł w przypadku płatności elektronicznych.