Księgi wieczyste online – co warto wiedzieć

Ponieważ dostęp do ksiąg wieczystych jest jawny, jeśli ich nie sprawdzimy, a następnie kupimy nieruchomość z hipoteką, czy użytkowaniem wieczystym nie będziemy mieli jak wybrnąć z tej sytuacji. Aby więc nie zmarnować pieniędzy, nim cokolwiek podpiszemy sprawdźmy księgi wieczyste nieruchomości, którą zamierzamy kupić. Uczciwy sprzedawca powinien bez problemu przekazać nam numery ksiąg wieczystych, byśmy mogli sprawdzić stan prawny nieruchomości. Jeśli tego nie zrobi – pozostaje nam jeszcze sprawdzić numery ksiąg wieczystych po adresie lub numerze działki.

Czego należy szukać w księgach wieczystych?

Księgi wieczyste składają się z czterech działów – i każdy z nich jest jednakowo istotny podczas zakupu nieruchomości – musimy go dokładnie sprawdzić.

W pierwszym rozdziale znajdziemy informacje na temat dany adresowych, geodezyjnych oraz praw jakie przysługują właścicielowi nieruchomości. Znajdziemy tu zatem informacje na temat powierzchni użytkowej budynku, ewentualnych wyodrębnionych lokali, części wspólnych nieruchomości, liczby pomieszczeń w lokalu, jego powierzchni, a także bardzo istotnych dla nowego właściciela praw: przejazdu i przechodu, możliwości korzystania z sąsiedniej infrastruktury np. parkingu, ogródka, placu zabaw, boisku, pomieszczeniu, gdzie składowane są śmieci itp.

Drugi dział księgi wieczystej obejmuje informacje na temat właściciela nieruchomości, a także użytkownika wieczystego – jeśli takowy istnieje.

W dziale trzecim księgi wieczystej znajdziemy informacje na temat ewentualnych obciążeń nieruchomości, czyli jej współwłaścicieli, informacji na temat egzekucji nieruchomości, sposobów korzystania z części wspólnej nieruchomości (jeśli takowa została wyodrębniona) służebności przesyłu, czy też służebności gruntowych obciążających nieruchomość.

Najistotniejszym z punktu widzenia osoby kupującej nieruchomość wydaje się być dział czwarty księgi wieczystej. To tutaj bowiem znajdziemy informacje na temat ewentualnej hipoteki obciążającej nieruchomość. Ponieważ polskie prawo nie zabrania sprzedaży nieruchomości obciążonej hipoteką, powinniśmy dokładnie sprawdzić ten rozdział, aby nie okazało się, że to my będziemy musieli pokrywać zobowiązania poprzedniego właściciela nieruchomości.