Nowy właściciel – wpis do księgi wieczystej

Zgodnie z art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do ujawnienia swego prawa w istniejącej księdze wieczystej.

Oznacza to, że jeśli nabyliśmy jakąś nieruchomość mamy obowiązek zaktualizować dane w księdze wieczystej. W przeciwnym razie, jeśli na skutek niedopełnienia tego obowiązku osoba trzecia poniesie szkodę – to my będziemy za nią odpowiedzialni .

Jak dokonać wpisu w księdze wieczystej?

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze umowy spisanej przed notariuszem, to on powinien złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej. Jako że od 01.07.2016 r. notariusz ma elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych, może on wprowadzać wszystkie dane za pomocą wpisu elektronicznego.
Jeśli nasza nieruchomość została nabyta w inny sposób np. w drodze dziedziczenia – sami będziemy musieli zaktualizować wpis w księdze wieczystej. W takiej sytuacji po pierwsze – musimy odebrać z sądu oryginał prawomocnego wyroku, w którym wykazano, że nabyliśmy prawo do nieruchomości. Następnie należy pobrać formularz KW Wpis (tutaj) oraz go wydrukować i bardzo dokładnie oraz czytelnie wypełnić wszystkie dane.

UWAGA! Pamiętaj, że dane sądu rejonowego, które uzupełniamy na wniosku to dane sądu, odpowiadającego lokalizacji nieruchomości, którą otrzymaliśmy/pozyskaliśmy.

Nie wolno zapominać także o dokładnym opisaniu załączników dołączanych do wniosku. Poza samym wypisaniem tego, co dołączamy, pamiętajmy, by uzupełnić informacje na temat daty ich wydania, sygnatury akt sprawy sądowej i nazwy organu, który je wydał.

Za złożenie wniosku przewidziana jest odpowiednia opłata sądowa (obecnie wynosi ona 150 zł).

W przypadku braków lub błędów we wniosku – mamy siedem dni, by je poprawić.