Zakładanie księgi wieczystej

Jak założyć księgę wieczystą

Może się zdarzyć, że niektóre nieruchomości nie posiadają ksiąg wieczystych. Jeśli natrafiliśmy na taką sytuację – np. kupiliśmy dom czy mieszkanie bez księgi wieczystej – warto postarać się o jej założenie, dzięki czemu w przyszłości nie będziemy mieć problemów z rozporządzaniem nieruchomością.

O założenie księgi wieczystej może starać się właściciel nieruchomości, osoba posiadająca własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, właściciel hipoteczny, a nawet wierzyciel, który posiada odpowiednie prawa, by wpisać go do księgi wieczystej. Ponadto księgę wieczysta mogą zakładać również jednostki państwowe i osoby, które posiadają prawo do użytkowania wieczystego nieruchomości. Wniosek o założenie księgi wieczystej znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aby założyć księgę wieczystą należy złożyć stosowny wniosek w wydziale ksiąg wieczystych, właściwym dla położenia nieruchomości.

  • wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:
  • lokalizacja, powierzchnia, numer działki ewidencyjnej, dla której ma zostać założona księga wieczysta,
  • dane właściciela lub właścicieli nieruchomości wraz adresem zamieszkania,
  • ewentualne obciążenia nieruchomości
  • oświadczenie, o tym, że nieruchomość do tej pory nie miała założonej księgi wieczystej.

Ponadto, do wniosku o założenie księgi wieczystej należy dołączyć stosowne dokumenty np. potwierdzające własność nieruchomości, jak również dokumenty geodezyjne, które otrzymamy w wydziale Ewidencji i gruntów, właściwym dla położenia nieruchomości.

Dokumenty, które mają stanowić podstawę wpisu muszą być załączone w oryginale lub w odpisie wydanym oraz poświadczonym przez instytucję, która je porządziła.