Zamknięcie księgi wieczystej

Na czym polega zamknięcie księgi wieczystej?

Zamknięcie księgi wieczystej to czynność o charakterze czysto technicznym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, zamknięcia księgi wieczystej dokonuje się w razie:

– całkowitego przeniesienia nieruchomości do innej księgi,
– gdy prowadzenie księgi stało się bezprzedmiotowe,
– gdy wynika to z orzeczenia sądu,
– gdy przepisy odrębne tak stanowią.

Po zamknięciu księgi wieczystej nie można w niej już dokonywać żadnych zmian i nie wprowadza się adnotacji ani wpisów. Wciąż można jednak uzyskiwać odpisy i zaświadczenia z tej księgi, także przez internet. Warunkiem uzyskania odpowiedniego zaświadczenia jest uzupełnienie wniosku KW_ODPIS i uiszczenie odpowiedniej opłaty. Jeśli owo zaświadczenie chcemy uzyskać online, nie ma nawet potrzeby składać wniosku, po prostu wybieramy interesujący nas dokument, podajemy numer księgi, której ma dotyczyć i dokonujemy opłaty.

Jak wygląda zamknięta księga wieczysta?

Elektroniczne księgi wieczyste, które zostały zamknięte nadal można przeglądać. Warto zauważyć, że w ich treści nie znajdziemy żadnej pisemnej informacji, że księgi zostały zamknięte, jednak cała ich treść będzie oznaczona na szaro. Ponadto w systemie ekw.ms.gov.pl nie będzie też możliwości przeglądania aktualnej wersji KW, a jedynie wersję zupełną.

zamknięcie księgi wieczystej

zamknięta księga wieczysta